Army: Generelle tips

April 22

Antall soldater i en Platoon og Troop

Antallet soldater i en tropp varierer, men er vanligvis 30 til 40 soldater. Det er vanligvis mellom 05:57 tropper per tropp.

En tropp er den minste militær enhet ledet av en offiser og er vanligvis ledet av en løytnant assistert av en underoffiser.

En tropp består av minst to lagene, og er mindre enn en flokk. Det er åtte til tolv soldater, noen ganger så mange som 14, i en tropp. A-stallen dekker ca 100 meter i åpent terreng når angripe, og kan effektivt forsvare 100 til 200 meter.