Ekteskap Saving Words Funnet

January 19

Partnerne, som bruker "vi" i stedet for "jeg" når du snakker til hverandre, har en tendens til å komme gjennom familieproblemer enklere. Disse funnene er basert på en studie av samtaler mellom 154 middelaldrende og eldre par utført av forskere ved University of California, Berkley.

Ekteskap Saving Words Funnet

Den fant at de par som brukte pronomen som "vi", "vår", og "oss" oppførte seg mer positive til hverandre og viste mindre fysiologisk stress. På den annen side, de par som understreket deres atskillelse ved hjelp av "I", "min" og "du" var mindre fornøyd i sitt ekteskap.

Dette gjaldt særlig for eldre par. De par som tungt brukt adskilthet pronomen var sterkest assosiert med ulykkelige ekteskap.

Eldre par identifisert seg mer som "vi" i forhold til middelaldrende par. Forskere sier at vinne utfordringer sammen over lang tid skaper et sterkere ekteskap.