Iowa Child Support

April 2

Iowa Child Support


Delstaten Iowa skisserer sine retningslinjer og lover om barnebidrag i Iowa kode 598, §§ 21 og 22. Disse retningslinjene ble fastsatt i samsvar med føderale barnet støtte lover som krever hver stat etablere barnet støtte lover. Disse retningslinjene håndheves gjennom Iowa Department of Human Services Child Support Recovery Unit (CRSU).

Starte en Support Bestill

Biologiske og adoptivforeldre, så vel som ikke-foreldre verger kan initiere en forespørsel om en juridisk støtte rekkefølge. Å sette i gang en ordre:

 • Påfør med CRSU. Det er en $ 25 påmeldingsavgiften.
 • Ansette en advokat.
 • Søke barnebidrag som en del av en skilsmisse resolusjon.

Hvordan Support beregnes

Iowa bruker inntekten til begge foreldrene å bestemme en grunnleggende barnebidrag forpliktelse. Støtte beregninger faktor brutto lønn til begge foreldrene, inkludert inntekter fra provisjoner, tips, bonuser, lønn, næringsinntekt, pensjoner og andre inntekter. Hver av foreldrene har lov til å ta visse fradrag, blant annet:

 • Statlige og føderale skatter
 • Obligatoriske fradrag for pensjons eller fagforeningskontingent
 • Tidligere støtte bestillinger
 • Arbeidsrelaterte barnepass kostnader

Foreldrenes inntekt kombineres, og hver av foreldrene andel av samlet inntekt beregnes. Domstolene deretter bestemme en grunnleggende støtte plikt for begge foreldrene basert på inntektene deres. Hver av foreldrene gir støtte basert på en prosentandel av det grunnleggende forpliktelse som er det samme som deres andel av inntekten. For eksempel, hvis begge foreldrene hadde en justert brutto inntekt på $ 1000, deretter hver ville være forpliktet til å gi 50 prosent av barnets grunnleggende støtte forpliktelse. Den ikke-omsorg foreldre blir da ansvarlig for å gjøre en overføring betaling av hans eller hennes plikt til omsorg forelder.

Justeringer av Basic Support Plikt

Når hver av foreldrene grunnForpliktelsen beregnes, er det justert.

 • En forelder som har domstol beordret visitas av 128 netter eller mer per år er kvalifisert for en støtte kreditt på 15 til 25 prosent.
 • Foreldre er kreditert for månedlige medisinsk støtte betalinger.
 • Foreldre kan også bli kreditert for retten pålagt støtte av eksisterende barn.

Avvik

Retten kan fravike standardberegninger i visse situasjoner. Slike situasjoner omfatter:

 • Når en avtale er inngått mellom begge foreldrene
 • Hvis en av foreldrene har en ekstrem økonomisk motgang
 • Hvis det er ekstraordinære helsevesen, utdanning, eller arbeidsrelaterte barnehagene kostnader

Estimator

Du kan være i stand til å anslå barnet støtte ved hjelp av Iowa Child Support Estimator.

Health Care

Støtten Ordren vil også legge til rette for barnets helsekostnader. En eller begge foreldrene kan være nødvendig for å gi sykeforsikring, forutsatt at den er tilgjengelig til en rimelig pris, som beskrevet på side fem av Retningslinjer for støtte barn. Støtten Ordren vil også legge til rette for betaling av ikke-dekket helseutgifter på mer enn $ 250 per år per barn, eller $ 800 per år i fire eller flere barn. Hver forelder vil fordeles medisinske utgifter utover dette beløpet i henhold til hans eller hennes andel av samlet inntekt.

Modifisering

Enten forelder kan søke modifisering av en eksisterende støtte rekkefølge ved å søke om en anmeldelse fra CRSU. Kostnaden for denne tjenesten er $ 30. Foreldre kan også ansette en advokat til å endre støtte eller begjære domstolene selv. Dersom modifikasjonen er hensiktsmessig, kan det være gjenstand for forskjellige prosesser basert på grunnen for justering.

Gjennomgang og justering

I denne prosessen vil CRSU søke en ordre modifisering dersom:

 • Endringer i økonomiske forhold resultere i en 20 prosent eller større endring i barnebidrag
 • Ordren må endres til medisinske støtte bestemmelser

Denne prosessen kan bare igangsettes en gang hver 24. måned, og endringen må skje mer enn 12 måneder før den eksisterende ordren er planlagt å slutte.

Administrativ Modifikasjon

En administrativ modifikasjon kan benyttes dersom:

 • Den siste anmeldelsen var mindre enn 24 måneder siden, og ett foreldrenes inntekt har endret seg med 50 prosent eller mer
 • Et barn trenger å bli lagt til en eksisterende støtte rekkefølge
 • Et barn støtte rekkefølge ble satt til null eller var for medisinsk støtte bare

Cost of Living Endring

Enten foreldre kan be om denne endringen hvis levekostnadene basert på konsumprisindeksen har endret seg. Foreldre kan be om en Cost of Living Endring bare hver 24. måned når medisinske og støtte bestemmelser er allerede på plass.

Innsamling og distribusjon

Foreldre kan betale barnebidrag via lønn fradrag, på et lokalt kontor, eller på nettet. Foreldre kan motta betalinger på Reliacard debetkort.

Opphør eller Suspension

Foreldre kan søke om oppsigelse eller suspensjon ved CRSU.

For mer informasjon

Du kan lære mer ved å besøke CRSU nettside eller laste ned deres Iowa Child Support Recovery Services håndbok.